bootstrap website templates


PARTNERZY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

OFERTA PARTNERSKA

NAZWA CENA NETTO
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra)700 zł
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji200 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej300 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji200 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji100 zł
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):
- czarno - biała
- kolorowa
- reklama na okładkę

400 zł
800 zł
do negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder)300 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur)500 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy300 zł
Sponsoringdo negocjacji

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 2000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.

Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 7000,00 zł netto. Złoty Partner Konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz Złotych Partnerów Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                     
Telefon: +48 12 658 93 72