best css templates


TERMINARZ I OPŁATY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

TERMINARZ

NAZWA DATA
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń20.12.2019r.
nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji10.01.2020r.
przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów25.01.2020r.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów31.01.2020r.
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej20.11.2019r.
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział20.01.2020r.
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji20.01.2020r.
wysłanie komunikatu nr 231.01.2020r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1080,00 zł netto + VAT 23%.

W przypadku wniesienia opłaty do 20 listopada 2019 r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 980,00 zł + 23% VAT.

Kwota ta obejmuje:

- wyżywienie (od obiadu 27 lutego do obiadu 28 lutego),
- przerwy kawowe,
- nocleg z 27.02/28.02 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych), istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą 130,00 zł netto + VAT 23% za osobę,
- uroczystą kolację wraz z oprawą muzyczną,
- wycieczkę,
- Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów. 


Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2020 roku w Hotelu NOVUM ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice.

Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta Krakowa. Budynek lokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej.

Źródło: http://www.hotelnovum.pl/

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

- dostęp do Internetu (WiFi i Wlan)
- parking
- sauna sucha/mokra

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem, e-mailem lub on-line) oraz dokonanie wpłaty 1080,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 stycznia 2020 roku. Przy wpłacie do 20 listopada 2019 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 980,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.01.2020 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                    
Telefon: +48 12 658 93 72