how to create your own site for free


TEMATYKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej. 

2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.

3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.

5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.

6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

KOMITET NAUKOWO - PROGRAMOWY

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                     
Telefon: +48 12 658 93 72