free web creation software


REJESTRACJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji


(*) - pola wymagane

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do:

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                     
Telefon: +48 12 658 93 72