PTZ'24

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I AGLOMERACJACH

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
i TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KATEDRA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

KONFERENCJA w miejscu

TAURON ARENA w KRAKOWIE

Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2024 roku

Tauron ARENA

ul. Stanisława Lema 7
31-571 Kraków
Telefon: +48 12 349 11 02

PATRONAT HONOROWY

Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury*
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*

PROTEKTORAT

Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP*

PARTNERSTWO

* Organizatorzy wystąpili o zgodę

KOMITET NAUKOWO - PROGRAMOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) – wstar@pk.edu.pl
Sekretarz Naukowy: dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)
Członkowie:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. PW dr hab. inż. Mariusz Izdebski (Politechnika Warszawska)
prof. PK dr hab. inż. Piotr Kisielewski (Politechnika Krakowska)
prof. PŚl. dr hab. inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska)
prof. UE. dr hab. Robert Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. PŚl. dr hab. inż. Renata Żochowska (Politechnika Śląska)
dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Grzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl
Sekretarz organizacyjny: dr inż. Sabina Puławska - Obiedowska
Członkowie:
Krzysztof Francuz
Anna Karpierz
Janina Mrowińska
Edyta Paś
Danuta Schwertner

PATRONAT MEDIALNY

OFICJALNY PARTNER KONFERENCJI

© Copyright 2024 SITK RP ODDZIAŁ w KRAKOWIE - All Rights Reserved