TERMINARZ i OPŁATY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I AGLOMERACJACH

TERMINARZ

30.06.2024 - zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów/prezentacji i przesłanie streszczeń
30.07.2024 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji
12.07.2024 - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem opłaty za udział z rabatem 100.00 zł
20.08.2024 - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział
30.08.2024 - wysłanie ramowego programu konferencji

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1499,00 zł netto + VAT 23%. W przypadku wniesienia opłaty do 12 lipca 2024 r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1399,00 zł + VAT 23%.

Kwota ta obejmuje następujące koszty:
- wyżywienia (od obiadu 12 września do obiadu 13 września),
- noclegu z 12.09/13.09 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych),
- istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą 200,00 zł netto + VAT 23% za osobę,
- istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu – wówczas opłata konferencyjna wynosi 1280,00 zł netto + VAT 23%,
- wycieczki technicznej,
- przejazd po Krakowie zabytkowym pojazdem,
- uroczystej kolacji z oprawą muzyczną,
- materiałów konferencyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 12 - 13 września 2024 roku w TAURON Arenie w Krakowie, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

Zakwaterowanie: Hampton by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Poland (600 m od Tauron Areny)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE lub KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA oraz dokonanie wpłaty 1499,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do
20 sierpnia 2024 roku. Przy wpłacie do 12 lipca 2024 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1399,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

© Copyright 2024 SITK RP ODDZIAŁ w KRAKOWIE - All Rights Reserved