PARTNERSTWO

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I AGLOMERACJACH

FORMY PREZENTACJI FIRM

- stoiska wystawowe,
- prelekcje promocyjne, filmy,
- materiały reklamowe.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

- roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra): 700,00 zł
- 1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym: 500,00 zł
- 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji: 300,00 zł
- materiały reklamowe dla uczestników: 500,00 zł
- Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy: 500,00 zł
- Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program): 500,00 zł
- sponsoring: kwota wg uzgodnień

Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni partnerzy konferencji.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

© Copyright 2024 SITK RP ODDZIAŁ w KRAKOWIE - All Rights Reserved