KONTAKT

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I AGLOMERACJACH

ADRES DO KORESPONDENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl
tel. +48 12 658 93 72

Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com

© Copyright 2024 SITK RP ODDZIAŁ w KRAKOWIE - All Rights Reserved