free website templates

DLA AUTORÓW

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Pełne teksty artykułów przygotowanych do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji,  zostaną opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym. Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie TMiR.

Artykuły do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com