Mobirise

KONTAKT

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

ADRES DLA KORESPONDENCJI


SITK RP Oddział w Krakowie 
ul. Siostrzana 11 , 30-804 Kraków 


e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl
tel. +48 12 658 93 72


Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com

FUNKCJA OSOBA
PrzewodniczącyGrzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl
Sekretarz organizacyjnydr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
CzłonkowieDanuta Schwertner
Anna Karpierz
Krystian Banet