online site builder

TEMATYKA

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.

2. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.

3. Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.

4. Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.

5. Rola informacji w transporcie zbiorowym.

6. Kobiety w transporcie zbiorowym.

KOMITET NAUKOWO - PROGRAMOWY

FUNKCJA OSOBA
Przewodniczącyprof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) - wstar@pk.edu.pl
Sekretarz naukowydr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)
Członkowieprof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)
dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska)