develop free website

TERMINARZ i OPŁATY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

TERMINARZ 

01.12.2019 r. - zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń
31.01.2020 r. - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej
31.01.2020 r. - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji (TERMIN NIEPRZEKRACZALNY)
15.02.2020 r. - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział
01.03.2020 r. - pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji
10.03.2020 r. - wysłanie komunikatu nr 2 

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami. 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1390,00 zł netto + VAT 23%. W przypadku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2020r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1290,00 zł + VAT 23%

Kwota ta obejmuje następujące koszty: 

- wyżywienia (od obiadu 26 marca do obiadu 27 marca),
- noclegu z 26/27 marca (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych*),
- uroczystej kolacji w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie,
- wycieczki technicznej: Nowoczesne rozwiązania na rzecz ekologicznego transportu publicznego w największej zajezdni tramwajowej MPK SA w Krakowie,
- kompletu materiałów konferencyjnych. 

___________
* istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 150,00 zł netto + VAT 23% za osobę
* istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu – wówczas opłata konferencyjna wynosi  1190,00 zł netto + VAT 23% 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Hotelu NOVOTEL CITY WEST przy  ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie

Do dyspozycji uczestników konferencji będzie:
- internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
- parking,
- basen oraz strefa relaksu SPA. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE oraz dokonanie wpłaty 1390,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO SĄ, nr konta: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 15 lutego 2020 r. Przy wpłacie do 16 grudnia 2019 r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1290,00 zł + VAT 23% za osobę

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres petezet.sitk@gmail.com do dnia 01.03.2020 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.