best css templates

PARTNERZY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

Formy prezentacji Firm:


- stoiska wystawowe i handlowe,
- prelekcje promocyjne, filmy
- reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.


Zgłoszenie udziału: 


Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

FORMA PREZENTACJI CENA NETTO
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra)500 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej500 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji250 zł
1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (czasopismo Transport Miejski i Regionalny)
1000 zł
1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (okładka czasopisma Transport Miejski i Regionalny)do negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder)500 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy500 zł
Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program)500 zł
sponsoringdo negocjacji

Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 % 

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji

Potwierdzenie udziału: 

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.