free website builder

REJESTRACJA ONLINE

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'2020

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji


(*) - pola wymagane

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do: