DK'23

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie 

Konferencja Naukowo - Techniczna DK'23 w miejscu

PK "KOTŁOWNIA"

Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2023

PK "KOTŁOWNIA"

ul. Warszawska 24
budynek 10-06
31-155 Kraków
Telefon: +48 12 628 20 96

MAPA DOJAZDU

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Prof. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK (Politechnika Krakowska)
Członkowie: 
dr hab. inż. Magdalena Ataman
dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
dr hab. inż. Piotr Chrostowski, prof. PG
dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Władysław Koc
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. PWr
dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej Massel
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK, Politechnika Krakowska
Zastępca Przewodniczącego: mgr inż. Józefa Majerczak, SITK RP O/Kraków
Sekretarz organizacyjny: mgr Janina Mrowińska, SITK RP O/Kraków
Członkowie:
dr inż. Mirosława Bazarnik, Politechnika Krakowska
mgr inż. Tomasz Kula, Politechnika Krakowska
dr inż. Filip Janowiec, Politechnika Krakowska
Anna Karpierz, SITK RP O/Kraków
mgr inż. Sergiusz Lisowski, Politechnika Krakowska
mgr inż. Danuta Schwertner, SITK RP O/Kraków

PATRONAT MEDIALNY

OFICJALNY PARTNER KONFERENCJI

PARTNER KONFERENCJI

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved