DLA AUTORÓW

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Streszczenia referatów oraz artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Monografii konferencyjnej i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.

Sposób przygotowania streszczeń referatów oraz pełnych artykułów do druku w Monografii
konferencyjnej:

- Streszczenie w języku polskim (4 strony) jest obowiązkowe (dobrowolne dla wystąpień
sponsorskich i grzecznościowych).
- Artykuły (do 16 stron) do umieszczenia w monografii, według uznania.
- Język publikacji w monografii: polski lub angielski.

Streszczenia proszę przygotować wg szablonu

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej:
https://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

Organizatorzy czynią starania w kwestii możliwości publikowania w wysoce punktowanych
czasopismach z listy MNiSW.

Zgłoszenia, streszczenia oraz artykuły do publikacji prosimy przesyłać na
e-mail: drogi.kolejowe@pk.edu.pl

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved