SPONSORZY

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

CENNIK

roll-up w sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra) 1200,00 zł
roll-up w budynku konferencyjnym 600,00 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku 700,00 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji 300,00 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji 200,00 zł
1 strona B5 reklamy w wydawnictwie konferencyjnym:
- kolorowa 1200,00 zł 
- reklama na okładkę - do negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder) 500,00 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur) 1000,00 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 500,00 zł
sponsoring – kwota wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto
będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.


Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie
powyżej 10 000,00 zł netto.

Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Istnieje możliwość negocjacji w/w warunków promocji.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym
zakresem udziału oraz prześlą fakturę.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji
tel. +48 12 658 93 74, +48 530 944 118, e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved