TEMATYKA

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencji dotyczy następujących zagadnień:
1. nawierzchnia kolejowa
2. podtorze
3. projektowanie linii i stacji kolejowych
4. obiekty inżynierskie
5. technologia i organizacja robót kolejowych
6. transport szynowy miejski i aglomeracyjny
7. inżynieria ruchu kolejowego
8. ekonomika transportu szynowego

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved