REJESTRACJA

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

WITAMY W AUTOMATYCZNEJ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI DK'23


Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do: 10.09.2023


© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved