TERMINARZ
i OPŁATY

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

TERMINARZ

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń - 10.09.2023
informacja o akceptacji referatu do wygłoszenia i przesłanie uwag do autorów - 17.09.2023 
odesłanie poprawionych streszczeń i artykułów przeznaczonych do monografii - 24.09.2023 
decyzja o akceptacji streszczenia i artykułu do monografii - 01.10.2023 
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem opłaty za udział - 25.09.2023 
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji - 05.10.2023
wysłanie ramowego programu konferencji - 08.10.2023

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Opłata za udział 1 osoby: 
- 1290,00 zł netto + VAT 23% - odpłatność podstawowa
- 1190,00 zł netto + VAT 23% - odpłatność dla Uczelni, Administracji Państwowej
i Samorządowej oraz przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:
- udziału w konferencji wraz z materiałami konferencyjnymi,
- wyżywienia (obiady i przerwy kawowe w dniach 18 i 19 października 2023),
- uroczystej kolacji w dniu 18 października 2023 w Hotelu Kazimierz ul. Miodowa 16,
- monografii konferencyjnej.

OPŁATA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOCLEGÓW

Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji noclegów w Hotelu Kazimierz ul. Miodowa 16 oraz
w Domu Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 6.

Uczestnicy mogą zarezerwować nocleg we własnym zakresie w rekomendowanych hotelach w promocyjnych cenach na hasło "Konferencja SITK"

REZERWACJA Hotelu KAZIMIERZ *** Kraków
tel. +48 12 433-97-95, rezerwacja@hk.com.pl, www.hk.com.pl

Dom Kultury Kolejarza, ul. Św. Filipa 6, Dorota Lebiecka 606-521-23 ktk@ktkdkk.pl

Prosimy o rezerwowanie miejsc w hotelach ze znacznym wyprzedzeniem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA (e-mailem) lub rejestracji online oraz dokonanie opłaty konferencyjnej na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10.09.2023 r.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub
numer faktury VAT.


O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny
pisemnie na adres Oddziału do dnia 05.10.2023 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot
kosztów uczestnictwa.

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved