KONTAKT

DROGI KOLEJOWE '2023

ORGANIZATORZY - Politechnika Krakowska: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

SEKRETARIAT

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl
tel. +48 12 658 93 72

STRESZCZENIA I REFERATY

Politechnika Krakowska Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Zgłoszenia, streszczenia i artykuły oraz całą korespondencję związaną z zagadnieniami
naukowymi prosimy przesyłać na adres e-mail: drogi.kolejowe@pk.edu.pl 

Wysłanie zgłoszenia, streszczenia i artykułu nie jest jednoznacznie ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy dokonać zgodnie z warunkami uczestnictwa.

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved