NOVKOL'23

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

ORGANIZATORZY

SITK RP Oddział
w Krakowie

Politechnika
Krakowska

Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Konferencja Naukowo - Techniczna NOVKOL'23 w miejscu

NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE

Konferencja odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2023

Nosalowy Dwór
Resort & SPA

Droga Oswalda Balzera 21D,
34-500 Zakopane
Telefon: +48 18 202 24 00

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury 
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Prof. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PROTEKTORAT

Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska) 
prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt, prof. zw. (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
dr inż. Lucjan Janas (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)
dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa)
dr hab. inż. Waldemar Nowakowski, prof. UTH Rad (Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny)
dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK (Politechnika Krakowska) 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm
sp.k.
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Józefa Majerczak
Sekretarz organizacyjny: Janina Mrowińska
Członkowie:
Beata Blak
Marek Błeszyński
Jerzy Hydzik
Anna Karpierz
Łukasz Kwapień
Sergiusz Lisowski
Zbigniew Marzec
Karol Nędza
Michał Patla
Sabina Puławska-Obiedowska
Stanisław Waligóra
Józef Wieczorek
Włodzimierz Żmuda

PATRONAT MEDIALNY

GENERALNY PARTNER KONFERENCJI

DIAMENTOWY PARTNER KONFERENCJI

ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI

OFICJALNY PARTNER KONFERENCJI

PARTNER KONFERENCJI

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved