KONTAKT

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60 , REGON: 350013129 , KRS: 0000071707

Konto bankowe: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


Siedziba Biura Oddziału SITK RP w Krakowie:ul. Siostrzana 11
30-804 KrakówGodziny pracy biura:8.00 – 18.00 poniedziałki8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątkiTelefonytel. 12 658 93 72
tel./fax. 12 658 93 74e-mail: krakow@sitkrp.org.pl adres strony Oddziału: http://www.sitk.org.pl

pod tym samym adresem mieści się redakcja czasopisma„Transport Miejski i Regionalny”tel / faks 12658 93 74,e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Pracownicy Biura SITK w Krakowie
Anna Karpierz

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
mgr Janina Mrowińska Dyrektor Biura
mgr inż. Marek Błeszyński Dyrektor techniczny
Anna Karpierz Specjalista
RODO (*) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

(*) - wymagane


Powiazane tresci


Najnowsze wpisy

  1. PRELEKCJA O MOSTACH PO KOLEI
  2. Zebranie – 10 stycznia 2022r.
  3. PREZENTACJE – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA w TRANSPORCIE SZYNOWYM ’21
  4. BOŻE NARODZENIE’21