KONTAKT
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60 , REGON: 350013129 , KRS: 0000071707

Konto bankowe: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


Siedziba Biura Oddziału SITK RP w Krakowie:

ul. Siostrzana 11
30-804 Kraków

Godziny pracy biura:

8.00 – 18.00 poniedziałki
8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątki

Telefony

tel. 12 658 93 72
tel./fax. 12 658 93 74

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl
adres strony Oddziału: http://www.sitk.org.pl


pod tym samym adresem mieści się redakcja czasopisma

„Transport Miejski i Regionalny”

tel / faks 12658 93 74,
e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Pracownicy Biura SITK w Krakowie


Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
mgr Janina Mrowińska Dyrektor Biura
mgr inż. Marek Błeszyński Dyrektor techniczny
Anna Karpierz Specjalista


RODO (*) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

(*) - wymagane


Powiazane tresci


Najnowsze wpisy

TMIR – Lipiec/Sierpień 2021

Karol Kłosowski

Autobusowe linie dowozowe do kolei jako środek integracji, rozwoju i zwiększania dostępności  publicznego transportu zbiorowego

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia integracji usług transportowych, tj. pasażerskich przewozów kolejowych oraz przewozów autobusowych. Integracja różnych rodzajów transportu jest jednym z priorytetowych zadań związanych z zaspokojeniem nieustannie rosnącego (choć zaburzonego pandemią SARS-CoV-2) popytu na usługi transportowe. Integracja systemów transportowych postrzegana jest jako złożony proces, oddziałujący na warunki konkurencji oraz konkurencyjność transportu. Czytaj dalej

  1. Prelekcja O MOSTACH PO KOLEI – Stare i nowe – część III
  2. Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie
  3. Wycieczka na Zamek Królewski na Wawelu – Trasa Plenerowa
  4. III Wyprawa Transportowców pn. „Kopalnia Srebra oraz budowa ronda w ciągu DK 94 w Modlnicy”