Kontakt

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60, REGON: 350013129, KRS: 0000071707

Konto bankowe: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


Siedziba Biura Oddziału SITK RP w Krakowie:

ul. Siostrzana 11

Godziny pracy biura:

8.00 – 18.00 poniedziałki

8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątki

Telefony

tel. 12 658 93 72

tel./fax. 12 658 93 74

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl

adres strony Oddziału: http://www.sitk.org.pl


pod tym samym adresem mieści się redakcja czasopisma

"Transport Miejski i Regionalny"

tel/fax 12 658 93 74,

e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Pracownicy Biura SITK w Krakowie

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
mgr Janina Mrowińska

Dyrektor Biura

janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

mgr inż. Marek Błeszyński

Dyrektor techniczny anmarc@op.pl
Anna Karpierz

Specjalista

anna.karpierz@sitkrp.org.pl

Twoje imię i nazwisko (*)

Twój e-mail (*)

Twoja wiadomość (*)

captcha przepisz z obrazka

Rozwiąż działanie: 2*3 

RODO (*) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

(*) - wymagane

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci