(Polski) Stefan Maniewski | SITK RP Oddział w KRAKOWIE