Scientific and Technical Notebooks 


Scientific and Technical Journals of the Association of Engineers and Technicians of Communication of the Republic of Poland, Branch in Krakow.

Series: Conference Materials The journal has been published since 2002 as a continuation of the title Scientific and Technical Journals of the Association of Communication Engineers and Technicians in Krakow published since 1994

ISSN number 1231-9155

Editor in Chief
dr inż.]olanta Żurowska (SITK RP Oddział w Krakowie) jmzur@pk.edu.pl

Editorial secretary
mgr inż. Danuta Schwertner (Politechnika Krakowska) danuta.schwertner@sitkrp.org.pl

Scientific and Program Board

 • Prof. PK, dr hab. inż. Lidia Żakowska – przewodnicząca (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Andrea Benedetto (UniRomaTre, Włochy)
 • Dr Christine Chaloupka (FACTUM, Austria)
 • Assoc. Prof. dr Olja Čokorilo (University of Belgrade, Serbia)
 • Dr inż. Andrzej Gołaszewski (niezależny konsultatnt)
 • Mgr inż.Andrzej Kollbek (GDDKiA Oddział w Krakowie)
 • M.Sc.Eng Yvette Ramos (Swiss Engineering, Szwajcaria)
 • Prof. Ralf Risser (FACTUM, Austria)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska)
 • Assoc. Prof. dr Karel Schmeidler (Brno University of Technology, Czechy)
 • Prof. David Shinar (Ben Gurion University, Izrael)
 • Mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Andrew P Tarko (Purdue University, USA)
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Thematic Editors

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska – transport miejski)
 • prof. PK dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska – transport kolejowy)
 • prof. PK dr hab. inż. Janusz Chodur (Politechnika Krakowska – transport drogowy)
 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska – problemy mobilności)

Language Editor
mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Summaries in English
dr inż. Zofia Bryniarska (Politechnika Krakowska)

Editor’s address
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel./fax 1265893 74

Publisher: Association of Engineers and Technicians of Communication of the Republic of Poland Branch in Krakow ul. Siostrzana 11, 30-804 Krakow

Statement on the original version of the journal: The main version of the journal is the paper version.

The full versions of the articles are available electronically on the website: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

Article indexing databases

Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http//indexcopernicus.com/

Additional information

 • Authors do not receive royalties for printed articles. The editors are not responsible for the content and form of announcements and advertisements.

 

CONFERENCE MATERIALS
YEARTITLENUMBER
2021Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 20212(123)/2021
2021NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’211(122)/2021
2020Nowoczesne technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 20202(121)2020
2020Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’201(120)2020
2019Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym2(119)2019
2019Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’191(118)2019
2018Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny.3(117)2018
2018Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć II: Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy.2(116)2018
2018Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć I: Droga kolejowa1(115)2018
2017170 lat kolei w Krakowie3(114)2017
2017Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM2(113)/2017
2017Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA1(112)/2017
2016Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności.4(111)2016
2016Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA.3(110)2016
2016Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM.2(109)2016
2016140 lat kolei w Nowym Sączu.1(108)2016
2015Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć II Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy3(107)2015
2015Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć I Droga kolejowa2(106)2015
2015Polityka parkingowa w miastach1(105)2015
2014Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym2(104)2014
2014Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu1(103)2014
2013Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym3(102)2013
2013Drogi Kolejowe2(101)2013
2013Polityka parkingowa w miastach1(100)2013
2012Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym3(99)2012
2012Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu2(98)2012
2012Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu1(97)2012
2011Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym158
2010Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie154
2010Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu153
2010Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich152
2010Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje151
2009Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie149
2009Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu148
2009Projektowanie i zarządzanie drogami-zasady, dobre praktyki, efektywność146
2009Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym144
2009XXII Małopolskie Dni Technika143
2008Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo141
2008Problemy transportu związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012140
2007Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego137
2007Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie136
2007Technika w transporcie. Historia i zabytki135
2007Polityka parkingowa w miastach134
2007Inwestycje w drogownictwie – przygotowanie, realizacja i nadzór133
2006Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie132
2006Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo131
2006Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu130
2006Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa128
2005Zabytki transportu – potencjał kulturowy i turystyczny125
2005Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie124
2005XX Małopolskie Dni Technika123
2005Zabytkowe obiekty techniki transportowej122
2005Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego121
2005Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego120
2005Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce119
2004Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie117
2004Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo115
2004XVIII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie114
2004Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce113
2004Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim rynku kolejowym111
2004Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego110
2003Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie109
2003Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego108
2003Polityka parkingowa w miastach106
2003XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie105
2002Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów norm ISO103
2002Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym102
2002Problematyka powodziowa w mostownictwie101
2002Historia i ochrona zabytków w transporcie100
2002Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce97
2002XVI Dni Technika w oddziale południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie96
2002Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach95
2002Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych93
2002Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach92
2001Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji91
2001Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju90
2001Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane89
2001Bezpieczeństwo na drogach88
2001Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym86
2000Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei84
2000Aktualne problemy zarządzania drogami83
2000Referaty Kongresu „Transport 200081
2000Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny80
2000Polityka parkingowa w miastach79
2000Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych78
2000Problemy osuwisk w budownictwie komunikacyjnym76
2000Materiały Seminarium Targów Drogownictwa Drogpol’200075
1999Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ)74
1999Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śl.-synteza wyników73
1999Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych72
1999Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji69
1999Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe68
1998Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP65
1998Nowe technologie w utrzymaniu ulic63
1997Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP57
1997Konstrukcja i eksploatacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym54
1997Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego53
1997Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym52
1996Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej50
1996Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego48
1996Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich46
1996Problemy transportowe zwiazane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku45
1996Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK43
1995Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP41
1995Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji35
1994Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi34
1994Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji32
1994Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce30

 

MONOGRAPHS
YEARTITLENUMBER
2012Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu160
2010Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach155
2009System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce-Monografia147
2006Od Karpat po Andy – Monografia Oddziału SITK RP w Krakowie 1996-2006
1999Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci
1996Mieczysław Barbacki.1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji w Krakowie43

 

MISCELLANEOUS PUBLICATIONS
YEARTITLENUMBER
2014Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013158
2011Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek157
2010Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009150
2008Wiersze Władysława Dobrzańskiego139
2006Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005126
2002Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-200194
2000Kolejarz z uśmiechem85
1999Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek66
1998Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-199759
1998Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji w latach 1946-1995. Zarys działalności58

 

ARCHIVES
YEARTITLENUMBER
1994Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi34
1994Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w atach 1990-1993/sprawozdanie kadencyjne/33
1994Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji32
1994Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce30
1993Problemy zarządzania transportem29
1993Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym28
1993Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskie27
1992Informatyka w kolejnictwie24
1992Informatyka w kolejnictwie23
1992Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK część II22
1992Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK21
1992Problemy mostownictwa w rejonie krakowskim20

 

PUBLICATION REVIEW PROCEDURE

 1. Each publication sent to the Editorial Office by e-mail or post is subject to the review procedure (two independent reviewers from outside the unit employing the Author) and linguistic evaluation (language editor). Reviewers are appointed by the Editor-in-Chief after consulting the subject editors.
 2. If advanced statistical methods are used in the publication, the statistical editor also evaluates the publication.
 3. In the case of texts written in a foreign language, at least one of the reviewers will be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author of the work.
 4. In the selection of reviewers, a model is used in which the author and reviewers do not know each other’s identities („double-blind review proces”).
 5. In special cases of inability to comply with the above rule (narrow subject matter of the article, lack of a large number of potential reviewers), the reviewer from the same unit will sign a declaration of no conflict of interest. A conflict of interest will be considered between the reviewer and the author:
  • direct personal relationships (kinship, legal relationships, conflict),
  • relationships of professional subordination,
  • direct scientific cooperation in the last two years preceding the preparation of the review.
 6. The review is in writing and ends with an unequivocal conclusion as to the acceptance of the article for publication without changes, the acceptance of the article for publication after taking into account the comments contained in the review or its rejection.
 7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
  • originality of the publication in the proposed method of solving the problem, in the use of new theoretical approaches to the problem or in presenting an interesting synthetic view of a certain field of research,
  • terminological correctness used in the publication,
  • stylistic and linguistic correctness of the publication,
  • accurate and sufficient selection of literature,
  • proper selection of illustrative material.
 8. The names of reviewers of individual publications will not be disclosed in subsequent issues of the journal; the list of reviewers will be made public once a year.

GHOSTWRITING

The phenomenon of ghostwriting occurs when someone has made a significant contribution to the publication without disclosing their participation as one of the authors or without mentioning their role in the acknowledgments in the publication.

The guest authorship (honorary authorship) phenomenon occurs when the author’s participation is negligible or did not take place at all, and yet he is the author or co-author of the publication.

In order to counteract cases of ghostwriting and guest authorship, the Editorial Office of the Scientific and Technical Journals of the Association of Communication Engineers and Technicians, Branch in Krakow, implements the following solutions:

 1. The editors require the authors of the publication to disclose the contribution of individual authors to the creation of the publication (including their affiliation and contribution, i.e. information about who is the author of the concept, assumptions, methods, protocol, etc. used in the preparation of the publication), with the main responsibility of the author submitting the study.
 2. Editorial office, starting from the issue 1/2012, explains in the Information for Authors that ghostwriting and guest authorship are a manifestation of scientific misconduct, and any detected cases will be unmasked, including notifying the relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.).
 3. The editors require the authors to provide information on the sources of financing the publication, the contribution of scientific and research institutions, associations and other entities (“financial disclosure”).
 4. The editors document all manifestations of scientific misconduct, especially violations and violations of the rules of ethics in science.

PREPARATION OF TEXTS FOR PRINTING

 • The text should be written in the WORD editor, Times New Roman font, size 12 pt, single line spacing, use a single “Tab” to start a paragraph, not spaces.
 • Do not use more than one space between words and do not use manual hyphenation.
 • Illustrations should be sent as separate files: *.tif, *.pdf or *.jpg (resolution 300dpi), captions should be placed in appropriate places in the text.
 • Please perform mathematical formulas in the “mathtype” program if possible.
 • Including illustrative material should meet the requirements of copyright law (a statement should be attached to the article).
 • All figures, photographs and tables should be numbered and duplicated.
 • Figures, charts and tables should be prepared in black and white.
 • We ask authors of articles to provide academic degrees and titles, affiliation (place of work), postal address, telephone number, e-mail addresses.
 • If there is more than one author, the author’s percentage contribution to the publication should be specified in the footnote to the Polish title.
 • The full text should not exceed 16 pages including tables, photos and figures.
 • At the end of the article, please include a summary of the article and a few keywords (minimum three) and translations of the article title, abstract and keywords into English.
 • Articles cannot contain commercial features and elements.
 • Files can be packed using RAR or ZIP programs
 • Please deliver the text as a file on CD or by e-mail.

MANUSCRIPTS PROCESSING TIME:

 • The average time for an initial manuscript review is 10 days.
 • The average time for a manuscript review is 35 days.
 • The average time in which an article is published is 60 days.

 

List of Reviewers: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Translated by Google