NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2014

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
 • Politechniki Krakowskiej – Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
 • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY
ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Konferencja odbędzie się w dniach 03 – 05 grudnia 2014 roku
w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE

 • Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
 • Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Polskiego
 • Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (aktywami).
 3. Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu kolejowego, w tym dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.
 4. Racjonalizacja uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska) 
 • prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 grudnia 2013 roku (część B) posiada 4 punkty.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się TUTAJ

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

 • 01.09.2014 r. zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń
 • 01.10.2014 r. nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY
 • 01.11.2014 r. akceptacja artykułów po recenzji
 • 30.10.2014 r. nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów
 • 10.11.2014 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • 10.11.2014 r. przesłanie opłaty za udział w konferencji
 • 20.11.2014 r. pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji
 • 20.11.2014 r. wysłanie komunikatu nr 2

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1290,00 zł netto + VAT 23%

Kwota ta obejmuje następujące koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 3 grudnia do obiadu 5 grudnia),
 • noclegów z 03.12/04.12 i 04.12/05.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą 300 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
 • wieczoru regionalnego,
 • kolacji koleżeńskiej,
 • transportu na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
 • wycieczki technicznej 
 • wydania zeszytu naukowo – technicznego zawierającego komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane. Hotel Mercure KASPROWY ZAKOPANE położony jest na malowniczej Polanie Szymoszkowej – w sąsiedztwie całorocznego wyciągu krzesełkowego oraz kąpieliska geotermalnego. 

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

 • basen kryty
 • sauna fińska
 • fitness
 • czytelnia
 • przechowalnia sprzętu sportowego
 • business corner – z dostępem do komputerów i internetu
 • chillout corner – miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy
 • guest relation corner – na spotkania biznesowe przy kawie
 • internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
 • parking niestrzeżony

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, faksem, e-mailem lub on-line) oraz dokonanie opłaty 1290,00 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10 listopada 2014 rokuNa przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.11.2014 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, (12)658-93-74, fax: (12) 659-00-76

e-mail: krakow@sitk.org.pl lub mrowinska@sitk.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca

Józefa Majerczak

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Marek Błeszyński

Jerzy Hydzik

Teresa Jaszczyszyn

Sergiusz Lisowski

Joanna Mitis

Karol Nędza

Stanisław Waligóra

Józef Wieczorek

Włodzimierz Żmuda

 

Cennik wystąpień, usług reklamowych i wystaw na konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Formy prezentacji Firm:

 • stoiska wystawowe i handlowe,
 • prelekcje promocyjne,
 • reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej Karty Komercyjnej do 3 tygodni przed terminem konferencji.

Rodzaj

Ceny netto 

roll-ap w sali konferencyjnej

1000,00 zł.

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej

500,00 zł.

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji

350,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 1-wszym dniu konferencji

220,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe

150,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe

110,00 zł.

1 minuta promocyjnego filmu video w 1-wszym dniu konferencji

220,00 zł.

1 minuta promocyjnego filmu video w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe

150,00 zł.

minuta promocyjnego filmu video w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe

110,00 zł.

1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):

czarno – biała

400zł

kolorowa

800zł

reklama na okładkę

do negocjacji

stanowisko mikrokomputerowe do prezentacji programów i systemów wraz z zamieszczeniem ich opisu w wydawnictwie konferencyjnym (2-3 strony)

600,00 zł.

materiały reklamowe dla uczestników

500,00 zł.

sponsoring  – kwota wg uzgodnień

………………

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %. 

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 2500,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji. Złoty sponsor to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 8000,00 zł netto. Złoty Sponsor konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz złotych sponsorów będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia, organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2014

Proszę wypełnić wszystkie pola i wysłać formularz

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Stanowisko / Tytuł naukowy

Telefon

Numer Ewidencyjny Członka Izby Budowlanej
w przypadku braku wpisz BRAK

Dane Instytucji zatrudniającej
nazwa, adres, telefon

Zgłoszenie referatu na temat (tytuł)

Dane Płatnika (nazwa, adres, nip)

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10.11.2014 r.

 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Krakowa do Zakopanego w dniu 03.12.2014

 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Zakopanego do Krakowa w dniu 05.12.2014

UWAGA !!! Formularz nieaktywny, ponieważ konferencja się już odbyła

Powiazane tresci