Komunikacja Miejska

Optymalizacje układów komunikacji miejskiej

„Optymalizacja funkcjonowania komunikacji zbiorowe na terenie miasta i gminy Skawina”

W ramach opracowania wykonane zostały następujące analizy i badania: analiza stanu istniejącego w zakresie obsługi komunikacyjnej Skawiny, badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i gminy Skawina dotyczące zachowań komunikacyjnych, badania preferencji i satysfakcji pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, propozycja optymalizacji układu linii komunikacyjnych.

„Opracowanie studium remarszrutyzacji układu linii transportu miejskiego w Krakowie”

Wykonano m.in.: badania terenowe, model ruchu dla stanu istniejącego oraz dla prognozy ruchu, ogólną koncepcję remarszrutyzacji, opracowano 4 warianty remarszrytuzacji, różniące się założeniami co do zasad kształtowania sieci itd.

Badania potoków pasażerskich

„Ocena eksploatacyjna sieci komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie analizy sytuacji rynkowej wraz z propozycją zmian w ofercie przewozowej w segmencie usług realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.”

Wykonano m.in. szczegółowe badania napełnień na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny oraz przewoźników prywatnych realizujących przewozy na podstawie indywidualnych zezwoleń. Badania potoków pasażerskich przeprowadzono w dzień roboczy, w dzień targowy, w sobotę oraz niedzielę.

Badania zachowań komunikacyjnych

„MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE STANOWIĄCE WYBRANE ELEMENTY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA ZADANIA PN. „STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OŚWIĘCIMIU NA LATA 2009-2013″”

Wykonano m.in. badania zachowań komunikacyjnych wśród mieszkańców Oświęcimia. Ankieterzy przeprowadzili 2000 wywiadów, co pozwoliło na szereg analiz dotyczących charakterystyki gospodarstw domowych, określenie ruchliwości mieszkańców, rozkład odbywania podróży w okresie doby, podziału zadań przewozowych,

Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

„Analiza sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji regularnej na terenie miasta Zakopane”

Wykonano m.in.: analizę potoków pasażerskich, realizację obowiązujących rozkładów jazdy przez przewoźników, wideorejestrację odjazdów busów z przystanków o największej wymianie pasażerów.

Powiązane treści / related