Regulamin – Złoty Smok

REGULAMIN
przyznawania corocznej nagrody „ZŁOTY SMOK” za wyróżniającą się działalność na rzecz SITK, Oddziału SITK w Krakowie i transportu

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6. Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ustala się zasady przyznawania corocznej nagrody „ZŁOTY SMOK” za wyróżniającą działalność na rzecz Oddziału SITK i transportu.

2. Statuetka przyznawana jest przez Zarząd Oddziału SITK w Krakowie. Roczny limit przyznanych statuetek wynosi 3. Wybór laureatów odbywa się na posiedzeniu Zarządu  Oddziału w głosowaniu tajnym. W szczególnym, uzasadnionym przypadku Zarząd może zwiększyć roczny limit.

3. Statuetka przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym:

  • w działalności na rzecz Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia SITK w Krakowie,
  • w działalności na rzecz lokalnego i regionalnego systemu transportowego (kolejnictwo, drogownictwo, lotnictwo, transport).

4. Statuetka może być przyznawana  członkom SITK i Kołom lub Klubom SITK.

5. Zarząd Oddziału SITK w Krakowie może przyznać statuetkę „ZŁOTY SMOK” za całokształt działalności (nie więcej niż jedną rocznie).

6. Wnioski do nagród mogą składać koła zakładowe, kluby oraz członkowie Zarządu Oddziału SITK.

7. Wnioski do nagród winny być zgłaszane do Sekretarza Zarządu Oddziału wyłącznie drogą elektroniczną na formularzach ustalonych przez Zarząd Oddziału SITK w terminie do końca  stycznia każdego roku.

8. Wybór laureatów przez Zarząd Oddziału powinien się odbyć się do końca lutego danego roku.

9. Nagrody powinny być uroczyście wręczane wspólnie przez Prezesa Honorowego Oddziału i Prezesa Oddziału w czasie corocznego zebrania sprawozdawczego lub zebrania sprawozdawczo-wyborczego w roku odbywania się Zjazdu SITK, na uroczystych spotkaniach Oddziału oraz na innych prestiżowych wydarzeniach organizowanych przez Oddział.

10. Na wniosek trzech członków Zarządu Oddział SITK w Krakowie  może przyznać dodatkowo statuetkę „ZŁOTY SMOK” osobie lub firmie zewnętrznej. Może ona wówczas być wręczana w innych terminach i okolicznościach, niż określono to w punkcie 9.

11. Statuetka „ZŁOTY SMOK”może być też nagrodą główną w konkursach przeprowadzanych przez Oddział SITK w Krakowie. Wniosek do Zarządu Oddziału składa wówczas przewodniczący Kapituły Konkursu. Może ona wtedy być wręczana również w innych terminach i okolicznościach, niż określono to w punkcie 9.

12. Rejestr przyznanych nagród prowadzi Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału  SITK RP w dniu 07 grudnia 2021r.