Koła

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 15 marca 2024 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu)Liczba członkówPrzewodniczący
1

Krakowskie Koło Kolejarzy56Andrzej Reichel
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.
2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie57Anna Reszczyk
3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków27Halina Rogowska
4

Zarząd Dróg Miasta Krakowa24Robert Szota
5

Politechnika Krakowska85Sabina Puławska-Obiedowska
Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.
6

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie13Zbigniew Porada
7

ZUE S.A6Grażyna Kadula
8Mota-Engil Central Europe S.A.22Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.
9

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.37Krzysztof Francuz
10

Koło Grodzkie37Wiesława Rudnicka
Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.
11

Klub Seniorów8Janusz Magrysz
12Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej42Barbara Bysiewicz
Razem:414

Powiązane treści / related