Władze Zarządu Oddziału wybrane na kadencję 2022-2026

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Majerczak Józefa Prezes
jozefa.majerczak@gmail.com
2 Starowicz Wiesław Prezes Honorowy Oddziału
wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl
3 Dyrkacz Grzegorz Wiceprezes ds. transportu, I Zastępca Prezesa
gdyrkacz@mpk.krakow.pl
4 Marzec Zbigniew Wiceprezes ds. kolejnictwa
z.marzec@pnuikkrakow.pl
5 Toporska Beata Wiceprezes ds. drogownictwa
beata.toporska@sitkrp.org.pl
6 Mrowińska Janina Sekretarz
janina.mrowinska@sitkrp.org.pl
7 Puławska-Obiedowska Sabina Skarbnik
pk@sitk.org.pl
8 Błeszyński Marek Członek Zarządu
anmarc@op.pl
9 Szałkowski Mariusz Członek Zarządu
mszalkow@mpk.krakow.pl
10 Reszczyk Anna Członek Zarządu
anna.reszczyk@wp.pl
11 Lisowski Sergiusz Z-ca Członka Zarządu
sergiusz.lisowski@interia.pl
12 Francuz Krzysztof Z-ca Członka Zarządu
krzysztof.francuz@gmail.com

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Kollbek Andrzej Przewodniczący
kolbek@interia.pl
2 Jarosz Czesław Wiceprzewodniczący
jaroszcz@kr.onet.pl
3 Rudnicka Wiesława Sekretarz
trans@pds.net.pl
4 Ciastoń-Ciulkin Aleksandra Członek
aciaston-ciulkin@pk.edu.pl
5 Porada Zbigniew Zastępca członka
zbigniew.porada@op.pl

Powiazane tresci