Transport kolejowy

Działalność rzeczoznawcza Oddziału SITK RP w Krakowie obejmuje m.in. następujące zakresy:

 • wyceny szacunkowe wartości rynkowych (godziwych) pojazdów szynowych takich jak pojazdy kolejowe z napędem, pojazdy kolejowe bez napędu, pojazdy pomocnicze, maszyny torowe, tramwaje;
 • opinie i ekspertyzy dotyczące eksploatacji i napraw pojazdów szynowych;
 • ocenę stanu technicznego pojazdów szynowych i ich podzespołów;
 • kierowanie projektami związanymi z modernizacją pojazdów szynowych;
 • opracowanie dokumentacji technicznych, w tym Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych;
 • opracowanie Regulaminów Pracy Bocznic Kolejowych;
 • sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę środków trwałych;
 • opracowanie studium wykonalności dla zadań związanych z remontem infrastruktury;
 • opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac modernizacyjnych linii kolejowych;
 • badanie techniczne i wystawianie Świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych;
 • opracowanie analiz rynku usług i potrzeb transportowych;
 • opracowanie prognoz społeczno-gospodarczych z zakresu usług transportowych;
 • opracowanie prognoz ruchowych i przewozowych w zakresie transportu towarowego i pasażerskiego.

Powiązane treści / related