Władze Zarządu Oddziału wybrane na kadencję 2014 – 2017

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Adres e-mail

1.

Żakowska

Lidia

Prezes

lidia.zakowska@sitkrp.org.pl

2.

Starowicz Wiesław Prezes Honorowy Oddziału wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl

3.

Kollbek

Andrzej

Zastępca Prezesa

kollbek@interia.pl

4.

Marzec

Zbigniew

Wiceprezes ds. kolejnictwa

z.marzec@pnuikkrakow.pl

5.

Mrowińska

Janina

Sekretarz

janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

6.

Struska

Paulina

Skarbnik

struska@sitk.org.pl

7.

Błeszyński

Marek

Członek Zarządu

anmarc@op.pl

8.

Reszczyk

Anna

Członek Zarządu

anna.reszczyk@wp.pl

9.

Szałkowski

Mariusz

Członek Zarządu

mszalkow@mpk.krakow.pl

10.

Toporska

Beata

Członek Zarządu

beata.toporska@sitkrp.org.pl

11.

Szota Robert Z-ca Członka Zarządu rszota@zikit.krakow.pl

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2017

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Adres e-mail

1

Schumacher

Zofia

Przewodnicząca

z.schuma@onet.pl

2

Nędza

Karol

Zastępca Przewodniczącej

k.nedza7@upcpoczta.pl

3

Puchała

Maciej

Sekretarz

m_puchala@wp.pl

4

Hydzik

Jerzy

Członek

jh31@wp.pl

5

Jarosz

Czesław

Zastępca członka

jaroszcz@kr.onet.pl

Skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2014-2017

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Adres e-mail

2

Rechul

Ewa

Sekretarz

 

3

Rudnicki

Andrzej

Zastępca Przewodniczącego

andrzej@transys.wil.pk.edu.pl

4

Bazarnik

Alicja

Członek

alicja.bazarnik@wp.pl