„Mobilność ludzi starszych”

XIV Forum Mobilności 18.09.2009 r.

 

Kolejne Forum Mobilności zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Mobilności. Tematem spotkania była Mobilność ludzi starszych.. Wprowadzenie do dyskusji zostało przygotowane przez dr inż. Lidię Żakowską z Politechniki Krakowskiej, która od dłuższego czasu zajmuje się problematyką mobilności osób starszych. W swoim wystąpieniu omówiła ona założenia i przebieg projektu SIZE. Kolejno głos zabrał Dariusz Niewitała i Tomasz Zwoliński z Urzędu Miasta Krakowa, którzy omówili działania realizowane przez miasto w ramach unijnego projektu AENEAS.

Czytaj dalej

„Czarne punkty na drogach Krakowa i zasady podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego”

XIII Forum Mobilności  2.07.2009 r.

 

XIII Forum odbyło się 2 lipca br. Władze Miasta reprezentowała Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek, a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Andrzej Olewicz oraz Henryk Kamski. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski. W forum uczestniczyło 30 osób.

Problem będący tematem spotkania został zaprezentowany w dwóch prezentacjach przygotowanych przez Sebastiana Woźniaka oraz Michała Wojtaszka z ZIKiT.

Czytaj dalej

„Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”

XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa już po raz dwunasty zaprosili wszystkich zainteresowanych na Forum Mobilności. 23 kwietnia tematem spotkania były „Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”.

Czytaj dalej

„Parkingi Park&Ride”

IX Forum Mobilności 30.10.2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IX Forum Mobilności nt. Parkingi Park&Ride. Uczestników spotkania tradycyjnie już po raz kolejny gościł Urząd Miasta Krakowa, a zebranych gości przywitał prezes Mariusz Szałkowski, który nakreślił przebieg spotkania oraz rozwinął pokrótce temat Forum. Zaprosił następnie do wysłuchania wystąpień dr Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej oraz Stanisława Albrichta z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „Altrans”.

Czytaj dalej

„Centrum Krakowa bez samochodów?”

VIII Forum Mobilności 17.09.2008 r.

W wyjątkowych okolicznościach odbyło się VIII Forum Mobilności, ponieważ stanowiło jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tym razem zostało przeprowadzone na krakowskim Małym Rynku w dniu 17 września 2008r. Temat brzmiał: Centrum Krakowa bez samochodów?. Pytanie to padało bardzo często na wcześniejszych spotkaniach, więc tym razem postanowiono skupić się tylko i wyłącznie wokół tego problemu. O godzinie 17:00 nastąpiło przywitanie zebranych gości przez Prezesa krakowskiego Oddziału SITK RP Mariusza Szałkowskiego, który jako gospodarz Forum zaprosił do wysłuchania i obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej.

Czytaj dalej

„Rola ścieżek rowerowych w centrum Krakowa”

VII Forum Mobilności 28.08.2008 r.

Forum Mo­bilności, które odbyło się 28 sierpnia br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (wzięło w nim udział ok. 50 osób). Ta forma dyskusji pomiędzy władzami Miasta, przedstawicielami Urzędów i mieszkańcami Krakowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Wszystkich zebranych gości tradycyjnie powitał Prezes SITK RP Oddział w Krakowie Mariusz Szałkowski. Przypomniał i podkreślił jak bardzo gorącym tematem będzie się zajmowało Forum.

Czytaj dalej

„Zagadnienie logistyki miejskiej”

III Forum Mobilności 17.09.2007 r.

Forum Mobilności odbyło się 17 września br. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, przedstawiciele nauki, studenci kierunku Transport Politechniki Krakowskiej oraz na specjalne zaproszenie Łukasza Franka grupa młodzieży z pierwszej klasy logistycznej z Zespołu Szkół nr l w Krakowie, której opiekunem jest p. Elżbieta Cichocińska. Stroną organizacyjną Forum zajęli się członkowie programu Civitas Caravel pracujący w Biurze Infrastruktury Miasta Krakowa oraz członkowie koła SITK w Politechnice Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Przybyła Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta p. Józefa Kęsek, prof. Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej, dr Jacek Szołtysek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dr inż. Krzysztof Lewandowski z Politechniki Wrocławskiej, Leszek Lejkowski z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, był też Adam Migdał – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, obecni byli również inni przedstawiciele UM i przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne.

Czytaj dalej

Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum Krakowa?

VI Forum Mobilności 26.06.2007 r.

VI Forum Mobilności w Krakowie odbyło się 26 czerwca br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytanie: Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum Krakowa?

Przybyłych na Forum uczestników powitała Józefa Kęsek z Biura Infrastruktury Miasta. Następnie Łukasz Franek – koordynator projektu Caravel/ Civitas II przedstawił prezentację, w której omówił m.in. sytuację dotyczącą ruchu w Krakowie w strefie A, B i C. Najgorsza sytuacja jest w strefie B i C, gdzie występuje nadmierne natężenie ruchu tranzytowego. Przykładem może być ulica Karmelicka, gdzie natężenie samochodów wynosi ok. 500 pojazdów na godzinę. Problem stanowią także wzajemnie blokujące się tramwaje i samochody (ul. Karmelicka i ul. Zwierzyniecka), a także niedostateczne warunki dla wzmożonego ruchu pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej (Teatr Bagatela). Głównym problemem, który można zauważyć w centrum miasta jest nieprzepisowe parkowanie samochodów, które uniemożliwiają swobodne przejście pieszych oraz brak odpowiedniego bezpieczeństwa pasażerów przy dojściu do tramwaju.

Czytaj dalej

„Bezpieczeństwo w publicznym transporcie w Krakowie”

V Forum Mobilności 24.04.2007 r.

V Forum Mobilności odbyło się 24 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krakowa. Uczestniczyło w nim ok. 40 osób, a tematem było bezpieczeństwo w publicznym transporcie w Krakowie. Moderatorem forum był Łukasz Franek – koordynator projektu Caravel/Civitas II w Politechnice Krakowskiej. Na Forum przygotowane zostały trzy prezentacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym autorstwa Wiesława Dźwigonia i Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej, Stefana Szczypulę z MPK SA w Krakowie oraz Włodzimierza Zalewskiego z Biura Infrastruktury Miasta. Pierwsza z prezentacji identyfikowała czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym (zarządzanie, monitoring, infrastruktura, tabor, personel). Druga przedstawiała metody, jakie MPK SA wdraża w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pasażerów (organizacyjne, szkoleniowe, techniczne).

Czytaj dalej