Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Informacje dla kandydatów ubiegających się o członkostwo w SITK RP:

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest wypełnienie i złożenie w biurze Oddziału deklaracji kandydata, której wzór jest przedstawiony poniżej wraz ze zdjęciem oraz wniesienie wpisowego.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału, po podjęciu stosownej uchwały.

Zgodnie ze Statutem SITK RP (Rozdz. III § 7) członkiem zwyczajnym SITK może być:

  1. osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
  2. student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

Wzór pisemnej deklaracji kandydata na członka SITK RP

Niżej podajemy kwoty: wpisowego i składek członkowskich uchwalone decyzjami Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie:

Opłaty Członkowie zwyczajni Seniorzy, Studenci, uczniowie
Wpisowe20 zł10 zł
Składka miesięczna5 zł2,50 zł

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie