Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP

Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.

W swojej działalności Koło podejmuje przede wszystkim działania integrujące środowisko  inżynierów i techników kolejnictwa, głównie w sferze wymiany wiedzy i wieloletnich doświadczeń. Ponadto Koło organizuje wycieczki techniczno-integracyjne w interesujące miejsca związane z kolejnictwem. Członkowie Koła uczestniczą w pokazach fotografii oraz prelekcjach związanych z tematyką kolejową.

adres e-mailowy: kkk.sitkrp.krakow@interia.pl