Koła – liczba członków stan na 31 grudnia 2016r.

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 31 grudnia 2016 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu) Liczba członków Przewodniczący

1

Krakowskie Koło Kolejarzy 64 Andrzej Mutka

Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.

2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 74 Anna Reszczyk

3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków 38 Stanisław Pletnia

4

Międzyzakładowe Koło Drogowców 35 Zofia Schumacher

5

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 16 Robert Szota

6

Politechnika Krakowska

75 Tomasz Kulpa

Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej skupia 75 członków. Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.

7

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie 19 Zbigniew Porada

8

JPL Project Sp. z o. o. 5 Emil Onderka

9

ZUE S.A 10 Grażyna Kadula

10

Mota-Engil Central Europe S.A. 31 Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.

11

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 41 Ryszard Wróbel

12

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice 7 Czesław Jarosz

Koło Zakładowe SITK RP przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. działa od roku 2000. Członkowie Koła biorą czynny udział  w  aktualizacji planów inwestycyjnych Spółki oraz  opiniują i zgłaszają uwagi do projektowanych zmian w Prawie Lotniczym i  w rozporządzeniach dotyczących budowy lotnisk.

13

Koło Grodzkie 40 Wiesława Rudnicka

Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy. 

14

Klub Seniorów 24 Janusz Magrysz 
15 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 27 Konrad Gawłowski

Razem:

471