Koła – liczba członków stan na 31 marca 2022 r.

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 31 marca 2022 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu)Liczba członkówPrzewodniczący
1

Krakowskie Koło Kolejarzy42Andrzej Reichel
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.
2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie61Anna Reszczyk
3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków27Halina Rogowska
4

Zarząd Dróg Miasta Krakowa24Robert Szota
5

Politechnika Krakowska79Sabina Puławska-Obiedowska
Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.
6

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie10Zbigniew Porada
7

ZUE S.A6Grażyna Kadula
8Mota-Engil Central Europe S.A.28Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.
9

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.35Krzysztof Francuz
10

Koło Grodzkie36Wiesława Rudnicka
Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.
11

Koło Seniorów10Janusz Magrysz
12Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej36Barbara Bysiewicz
Razem:394