Plan wydarzeń na rok 2020

Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2020

Z powodu walki z pandemią  koronawirusa, wydarzenia zaplanowane na marzec, kwiecień, maj i czerwiec  nie mogą być zrealizowane w zaplanowanym czasie (terminy zaznaczone kolorem czerwonym). Po ustabilizowaniu się sytuacji terminarz wydarzeń zostanie ustalony na nowo.

LPTematykaTermin / MiejsceOdpowiedzialny
1Organizacja konferencji
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`20”27 – 28 lutego

Niepołomice

Beata Toporska
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach i aglomeracjach PTZ’2026 – 27 marca

Kraków

Grzegorz Dyrkacz
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL’20”02 – 04 grudnia ZakopaneJózefa Majerczak
2Seminaria
Planowanie i projektowanie obwodnic drogowych24 lutegoSabina Puławska-Obiedowska, Wiesława Rudnicka
Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN) Linia 101 IZ Rzeszów Munina – Hrebenne8 kwietniaBarbara Bysiewicz, Anna Mleczko
Wykonanie spawów termitowych metodą SoWoS szyn 60 na linii kolejowej nr 100 Łobzów22 kwietniaBarbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Pokaz oczyszczarki RM800 Linia 94 IZ  Przeciszów – Dwory nr toru 1 w km. 50,915-53,65020 majaBarbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium transportowe Koła w Politechnice Krakowskiej27 majaSabina Puławska-Obiedowska
Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM) Linia 94 IZ  Przeciszów – Dwory nr toru 1 w km. 50,915-53,65003 czerwcaBarbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium transportowepaździernikSabina Puławska-Obiedowska
Pokaz pracy pociągu sieciowego do montażu sieci trakcyjnej Linia 8  Miechów TunelpaździernikBarbara Bysiewicz, Piotr Boniecki
Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Krakówpaździernik / listopadBarbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium drogowepaździernik / listopadBeata Toporska
3Inne wydarzenia
Prelekcje nt.: Po kolei o kolei (cyklicznie)pierwszy wtorek miesiącaJerzy Hydzik
Wyjście do Muzeum Książąt Czartoryskich08 lutegoBeata Toporska
Bal Karnawałowy15 lutegoJózefa Majerczak
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca problematyki postępu technicznego eksploatacji pojazdówluty / marzecRyszard Wróbel
Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków – Rabka Zdrój, połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „Wiosenne krokusy – V”04 kwietniaBeata Toporska
Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie17 i 18 kwietniaJózefa Majerczak, Janina Mrowińska
Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. w Krakowie na Targi Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA w Sosnowcu22-23 kwietniaRyszard Wróbel
Wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA07 majaBeata Toporska
Wycieczka techniczno-integracyjna Koła Seniorów połączona z przejazdem pociągiem do Warszawy. W programie zwiedzanie stacji Warszawa Grochów, budowy II linii metra oraz spotkanie Krajowego Klubu Seniora16 – 17 majaJanusz Magrysz, Jerzy Bąkowski
Wycieczka techniczna21 majaBeata Toporska
Wycieczka techniczna „Łódź miasto nowych wyzwań i nowych ambicji”23 – 25 majaWiesława Rudnicka
Wyjazd integracyjny dla Członków Koła SITK przy PNUIK30 majaBarbara Bysiewicz
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca problematyki nieznanych faktów historii komunikacji w KrakowiemajRyszard Wróbel
Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 201922 czerwcaJózefa Majerczak, Janina Mrowińska
Konkurs prac dyplomowych szkół wyższychczerwiec
Józefa Majerczak
Działania Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie wspierające organizację uroczystości obchodów 145-lecia komunikacji miejskiej w Krakowiemaj / czerwiecRyszard Wróbel
Wycieczka techniczno-integracyjna Koła Seniorów. Przejazd trasą linii kolejowej: Rzeszów – Dęba Rozalin połączone ze zwiedzaniem Kolbuszowej i innych zabytków6 – 7 czerwcaKazimierz Żurowski
VI Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału na stadionie sportowym „Tramwaj”27 czerwcaKrzysztof Francuz
Wyjazd integracyjny do Szczawnicy dla członków Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A.czerwiecBeata Toporska
III Wyprawa Transportowców – pn. „Kopalnia srebra”lipiecBeata Toporska
Wycieczka górska „TATRY ZACHODNIE – BYSTRA” Podbanské – Dolina Kamienista – Bystra – Dollina Bystra – Podbanské08 sierpniaBeata Toporska
Wycieczka integracyjna „Pożegnanie Lata 2020”sierpień / wrzesieńKrzysztof Francuz
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie połączone z prezentacją multimedialną wraz z pokazem pojazdów historycznych i zabytkowychwrzesieńRyszard Wróbel
Zapoznanie się z systemem podziemnego transportu kolejowego wykorzystywanego w Kopalni Soli WieliczkawrzesieńBarbara Bysiewicz, Janusz Alberski
Wyjazd zainteresowanych członków koła na Targi Komunikacji Miejskiej TRANSEXPO w Kielcach21 – 23 październikaRyszard Wróbel
Wspólne wyjście zainteresowanych członków koła na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – EXPO KRAKÓW22 – 25 październikaRyszard Wróbel
Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z JubilatamilistopadJózefa Majerczak, Janina Mrowińska
Spotkanie „gwiazdkowe” członków OddziaługrudzieńJózefa Majerczak
Akcja świątecznej pomocy charytatywnejgrudzieńSabina Puławska-Obiedowska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2020 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.