Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 07 grudnia 2020r. online | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 07 grudnia 2020r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 9(28)/2020 z posiedzenia w dniu 9 listopada 2020 r. przeprowadzonego online na platformie Webex. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Poinformowano o przebiegu XIX konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2020” (02 grudnia 2020 r.) zorganizowanej zdalnie na platformie ZOOM.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do III ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21 (Niepołomice, 11 i 12 marca 2021 r.) oraz konferencji naukowo – technicznej nt.: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021 planowanej na wiosnę 2021 roku. Rozważono możliwość zorganizowania obu konferencji online.
 • Poinformowano o zaplanowanym w dniu 14 grudnia br. uroczystym posiedzeniu Rady Krajowej SITK RP.
 • Kol. Marek Błeszyński przedstawił efekt działań podjętych w sprawie dalszych prac związanych z zagospodarowaniem posesji Oddziału.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją spotkania gwiazdkowego Oddziału w formie online w dniu 15 grudnia br. o godz. 16.30 na platformie WEBEX.
 • Pani Prezes przekazała informację, że w terminie do 10 grudnia br. (do godz. 15.00)  można zgłaszać kolejne propozycje do planu wydarzeń Oddziału na rok 2021.
 • Zarząd przedyskutował przedstawione przez Wiceprezesa Grzegorza Dyrkacza projekty statuetki Oddziału i dokonał wstępnego wyboru.
 • Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w zakresie przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowego członka kol. Krystiana Woźniaka do Koła w Politechnice Krakowskiej. Z listy członków Oddziału skreślono Kolegów: Andrzeja Ścibiorskiego z Koła w ZUE S.A. oraz  Stanisława Korszona i Wojciecha Góreckiego z Koła w MPK S.A.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie poparł wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy kol. Andrzeja Mutki o wystąpienie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pismem popierającym uratowanie zabytkowego odcinka kolei piaskowej. Wniosek będzie opracowany z pomocą działającego w Oddziale Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu.
 • Pani Prezes poinformowała o bardzo ciekawej prezentacji z konferencji kolejowej przygotowanej przez p. Sebastiana Motyla z PNUIK Kraków zachęcając do obejrzenia tego wartościowego materiału.

Udostępnij

Powiazane tresci