Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 stycznia 2022r. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 stycznia 2022r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 11 (40)/2021 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2021 r. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu na rok 2022 składek niewykorzystanych w roku 2021 przez koła: Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków, Koło Grodzkie, Koło przy Politechnice Krakowskiej, Koło w PNUIK Kraków, Koło w MPK S.A. w Krakowie, Koło w Mota-Engil Central Europe S.A., Krakowskie Koło Kolejarzy.
 • Na wniosek Koła Seniorów Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zwolnieniu jednego z członków Koła z opłacania składek członkowskich.
 • Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził zawieszenie wydawania serii „Materiały konferencyjne” i zakończenie wydawania serii „Materiały różne” oraz serii „Monografie”. Oddział wydawał będzie wydawnictwa zwarte.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne i statutowe związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 21 marca 2022 roku.
 • Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził zaproponowane kandydatury członków Oddziału do odznaczeń stowarzyszeniowych.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że tworzony jest Plan konferencji i seminariów na rok 2022, plan jest otwarty, można zgłaszać propozycje.
 • Prezes Józefa Majerczak dokonała podsumowania finansowego Jubileuszowej XX Konferencji Naukowo – Technicznej nt. „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL’’21”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 01 – 03 grudnia 2021 r.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`22 (Niepołomice, 10 – 11 marca 2022 r.).
 • Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” PTZ’22” (Kraków, kwiecień 2022 r.).
 • Poinformowano o rezygnacji z organizowania spotkania świąteczno – noworocznego Oddziału z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o pracach remontowych w siedzibie Oddziału SITK w Krakowie planowanych w najbliższej przyszłości oraz o planowanym montażu instalacji fotowoltaicznej.
 • Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowych członków: Jana Podkopacza, Pawła Walaska i Agnieszki Tucharz do Koła w MPK S.A. w Krakowie.
 • Poinformowano o przeniesieniu kol. Krzysztofa Francuza z Koła przy PK do Koła w MPK S.A. w Krakowie oraz kol Mirosława Koterbickiego z Koła przy PK do Koła w PNUIK Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy Oddziału członków: Romana Kamińskiego, Stanisława Pletnię, Stefanię Rusek i Pawła Piecucha z Koła GDDKiA Rejon Kraków oraz kol. Grażynę Pietrzyk z Koła Seniorów.
 • Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Krakowskiego Koła Kolejarzy o zaprenumerowanie miesięcznika „Świat Kolei” na rok 2022, w drodze głosowania jawnego podjął decyzję o zakupie prenumeraty miesięcznika.
 • Poinformowano o zmianach w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, które skutkują nowymi obowiązkami dla fundacji i stowarzyszeń.
 • Poinformowano o prośbie, która wpłynęła z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o pomoc przy projekcie badawczym dotyczącym wspomnień starszych pracowników i pracowniczek kolei w Polsce. W projekt włączył się kol. Marek Błeszyński.
 • Pani Prezes poinformowała o poprawie ściągalności składek w kołach za rok 2021, będą podejmowane kolejne działania w tym zakresie.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.