Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 czerwca 2019r. | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 czerwca 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 4(14/2019) z posiedzenia w dniu 8 maja 2019 r.
 • Poinformowano o przebiegu oraz uzyskanych wynikach finansowych konferencji, seminariów i wyjazdów organizowanych w ostatnim okresie przez Oddział:
 • wyjazdu technicznego na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA do Kielc, zorganizowanego przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A w dniu 14 maja br.,
 • wyjazdu techniczno-integracyjnego do Przemyśla zorganizowanego przez Klub Seniora w dniach 25-26 maja br.,
 • seminarium nt.: „Elektromobilność w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie” zorganizowanego przez Koło w Politechnice Krakowskiej w dniu 29 maja br.,
 • II wycieczki technicznej na budowę Trasy Łagiewnickiej zorganizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A w dniu 05 czerwca br.,
 • spotkań integracyjnych: „Wybierzmy się razem do kina i teatru” zorganizowanych przez kol. Annę Reszczyk (wyjście do kina na seans filmu: „Słodki koniec dnia” w dniu 23.05.2019 r. oraz wyjście do Teatru Słowackiego (Miniatura) na sztukę pt. „Bóg, ja i pieniądze w dniu 08.06.2019 r.

Podsumowania finansowe seminariów i wyjazdów przygotowała Sekretarz Janina Mrowińska.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zwolnił członka Klubu Seniora z opłacania składek członkowskich.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do kosztów transportu podczas wyjazdu technicznego na pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM), zorganizowanego w dniu 05 czerwca 2019 roku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do kosztów transportu przejazdu techniczno-integracyjnego planowanego w dniu 13 lipca 2019 roku trasą projektowanej linii kolejowej: Kraków – Podłęże – Gdów -  Szczyrzyc -  Zakopane – (Nowy Sącz) w 135 rocznicę udzielenia koncesji na budowę tej linii kolejowej.
 • Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz poinformował o stanie przygotowań organizacyjnych do V Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału zaplanowanego w dniu 15 czerwca 2019 roku dla Członków Oddziału i ich rodzin (impreza odbędzie się na boisku TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a w Krakowie).
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do XVIII konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” w Zakopanem w dniach 04 – 06 grudnia 2019 r.
 • Zarząd omówił sprawy związane z konkursem na zagospodarowanie otoczenia siedziby Oddziału.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o przebiegu Gali ogłoszenia wyników i rozdania nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu transportu, która odbyła się w dniu 28.05.br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Poinformowano o przebiegu wyjazdowego posiedzenia Rady Krajowej SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim połączonego z uroczystością wręczenia nagród ERNEST 2018 oraz spotkaniem z Członkami Honorowymi, które odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2019r.
 • Omówiono stan przygotowań do wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału kol. Janusza Karkulę – do Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz Katarzynę Dybeł do Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Oddziału kol. Adama Wiśniowskiego z Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Omówiono propozycję przygotowania nagród – statuetek przyznawanych przez Oddział.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie zmiany firmy monitorującej siedzibę Oddziału.
 • Zarząd podjął decyzję o założeniu klimatyzacji w biurze Oddziału.
 • Poinformowano o zakresie współpracy z Redaktorem Naczelnym Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego.

 

Udostępnij

Powiazane tresci