Władze Zarządu Oddziału wybrane na kadencję 2018 – 2021

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Majerczak Józefa Prezes
jozefa.majerczak@gmail.com
2 Starowicz Wiesław Prezes Honorowy Oddziału
wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl
3 Dyrkacz Grzegorz I Zastępca Prezesa
gdyrkacz@mpk.krakow.pl
4 Marzec Zbigniew Wiceprezes ds. kolejnictwa
z.marzec@pnuikkrakow.pl
5 Reszczyk Anna Wiceprezes ds. drogownictwa
anna.reszczyk@wp.pl
6 Mrowińska Janina Sekretarz
janina.mrowinska@sitkrp.org.pl
7 Puławska-Obiedowska Sabina Skarbnik
pk@sitk.org.pl
8 Błeszyński Marek Członek Zarządu
anmarc@op.pl
9 Szałkowski Mariusz Członek Zarządu
mszalkow@mpk.krakow.pl
10 Toporska Beata Członek Zarządu
b.toporska@gmail.com
11 Lisowski Sergiusz Z-ca Członka Zarządu
sergiusz.lisowski@interia.pl

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Kollbek Andrzej Przewodniczący
kolbek@interia.pl
2 Schumacher Zofia Wiceprzewodnicząca
z.schuma@onet.pl
3 Rudnicka Wiesława Sekretarz
trans@pds.net.pl
4 Jarosz Czesław Członek
jaroszcz@kr.onet.pl
5 Nędza Karol Zastępca członka
k.nedza7@upcpoczta.pl

Powiazane tresci