“Mieszanki mma i asfalty stosowane na drogach GDDKIA O/Kraków”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na seminarium pt.:

“Mieszanki mma i asfalty stosowane na drogach GDDKIA O/Kraków”

Program seminarium obejmuje m.in.:

  • Wizyta w laboratorium GDDKIA O/Kraków
  • Zapoznanie się technologią mma z asfaltem modyfikowanym gumą
  • Mieszanki mineralno-asfaltowe z asfaltem modyfikowanym HIMA
  • Zasady doboru asfaltów

30.11.2018 r. (piątek), godz.: 10.00 – 13.00

Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Ul. Krakowska 37B, 32-020 Wieliczka

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,

e-mail: b.toporska@gmail.com  w terminie do 22.11.2018r.

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Serdecznie zapraszają
Bożena Bernasik & Beata Toporska


Powiazane tresci