II Wyprawa Transportowa – pn. „Wokół Krakowa”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Kołem SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. organizuje w dniu 29 września br. dla Członków Oddziału SITK oraz sympatyków:

II Wyprawę Transportową – pn. „Wokół Krakowa”

Program:

 godz. 8.00 wyjazd spod siedziby firmy Mota-Engil ul. Wadowicka 8W

 budowa parkingu P&R Kurdwanów

 budowa rond w Wieliczce wraz z przebudową ul. Krakowskiej

 budowa Obwodnicy Skawina

 Rynek Skawina – wspólny ciepły posiłek

 Spacer po Skawińskim Parku Miejskim

 powrót do Krakowa ok. godz. 15.00

Organizator przewiduje przejazd uczestników pomiędzy obiektami autobusem MPK*.

*Wybór środka transportu uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób.

Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72 do dnia 24.09.br. (tj. poniedziałek), z podaniem danych do ubezpieczenia (imię, nazwisko, Pesel) oraz numeru telefonu.

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Koszt wyjazdu:

 dla członków Oddziału SITK w Krakowie, członków MOIIB – 20 zł

 dla pozostałych osób – 30 zł

Koszt zawiera: transport, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek.

Płatność gotówką w dniu wyjazdu, w czasie zbiórki.

Osoby, które dokonały zgłoszenia, a w dniu wyjazdu  zrezygnowały będą musiały ponieść cały koszt.

Osoby biorące udział w wyjeździe proszone są o zabranie kamizelki odblaskowej.

Ze względu bezpieczeństwa prosimy o uczestniczenie w wygodnym stroju i butach sportowych.

W uwagi na ograniczoną ilość miejsce, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału!

Beata Toporska & Wojciech Ciejka


Powiazane tresci