Wycieczka techniczna Żywiec – Zwardoń

Oddziałowy Klub Seniora SITK RP organizuje w dniu 15 września 2015 roku (wtorek) wycieczkę techniczną

„Zwiedzanie Drogi Krajowej  Żywiec – Zwardoń”

PROGRAM WYJAZDU:

Godz. 6:50 Zbiórka przy ul. Św. Wawrzyńca – Muzeum Inżynierii Miejskiej

Godz. 7:00 Wyjazd

Zwiedzanie zmodernizowanej drogi krajowej Żywiec – Zwardoń

Powrót do Krakowa w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl   lub  tel. 12 658 93 72 w terminie do dnia 07 września br. ( poniedziałek ).    Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszenia. Koszt uczestnictwa dla osób niebędących Członkami SITK Oddział w Krakowie wynosi 20,00 złotych. Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić na konto SITK Oddział w Krakowie, Bank Pekao S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 07 września 2015 roku. Ze względu bezpieczeństwa prosimy o uczestniczenie w wycieczce w wygodnym stroju i butach sportowych.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci