Wyjazd Techniczny „Rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94 odc. od granicy miasta Krakowa – do granicy województwa śląskiego”

Droga DK94 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na wyjazd techniczny:

 

 „Rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94 odc. od granicy miasta Krakowa – do granicy województwa śląskiego”

 w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

PROGRAM WYJAZDU TECHNICZNEGO:

  • Godz. 9:50 Zbiórka – parking siedziby Oddziału GDDKiA w Krakowie ul. Mogilska 25 
  • Godz. 10:00 – Wyjazd
  • Droga krajowej DK 94 odc. od granicy miasta Krakowa – do granicy województwa śląskiego
  • W drodze powrotnej wejście z przewodnikiem do Jaskini  Nietoperzowej
  • Godz. 17:00 – Powrót do Krakowa.

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce technicznej przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72 w terminie do dnia 15 kwietnia br. (piątek).

Koszt uczestnictwa:

20.00 złotych – Członkowie SITK Oddział w Krakowie

40.00 złotych – Dla uczestników niebędących Członkami SITK Oddział w Krakowie

Koszt obejmuje:  przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz bilet wstępu do Jaskini.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić na konto SITK Oddział w Krakowie, Bank Pekao S.A.

nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 15 kwietnia 2016 r. 

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie nr indywidualnego Izby. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszenia. Ze względu bezpieczeństwa prosimy o zabranie wygodnego stroju, obuwia i kamizelki odblaskowej.

 

Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła Zakładowego SITK RP

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci