45 edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji” dla absolwentów wyższych uczelni Miasta Krakowa. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

45 edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji” dla absolwentów wyższych uczelni Miasta Krakowa.

Do udziału w konkursie prosimy zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu (regulamin poniżej)

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora  proszę składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 w godz., (pn-pt) 8-16,) do dnia 28 lutego 2014 roku.

Proszę o dołączenie danych adresowych autorów prac zgłoszonych do konkursu (do celów przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczeniu nagród).

Oprócz nagród dla autorów prac dyplomowych przewidziano również wyróżnienia dla promotorów. Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Sąd Konkursowy i po zakończeniu prac komisji zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidujemy na przełomie maja i czerwca 2014 roku.

 

Regulamin corocznego konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu i komunikacji dla szkół wyższych

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie.
 2. Nagroda SITK za najlepszą pracę dyplomową jest przyznawana dyplomantom studiów magisterskich lub inżynierskich w wyższych uczelniach Krakowa.

Postanowienia szczegółowe

§ 1

1.1 Podstawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry odpowiedniej wyższej uczelni lub Koło SITK działające w danej jednostce uczelni.

 • Do nagrody można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01. do 30.12 każdego roku.

1.2 Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

 • nazwę uczelni, wydziału, instytutu, katedry
 • nazwisko i imię autora
 • tytuł pracy dyplomowej
 • nazwisko i imię promotora
 • datę obrony
 • opinię zgłaszającego pracę

1.3 Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP do lutego roku następnego.

1.4 Prace będą oceniane w niżej wymienionych grupach tematycznych:

 1. Konstrukcje i drogowe i kolejowe (mosty)
 2. Budownictwo drogowe, szynowe, lotniskowe (technologie)
 3. Prace studialno-projektowe
 4. Elektronika, informatyka i telekomunikacja w transporcie
 5. Inżynieria ruchu
 6. Środki transportu i komunikacji
 7. Zarządzanie i organizacja w transporcie

1.5 Sposób oceny pracy:

 1. I etap: Zarząd Oddziału kieruje pracę do zaopiniowania przez specjalistę, którego opinia  jest kwalifikacją do II etapu
 2. II etap: ocena pracy przez Sąd Konkursowy

1.6 Skład Sądu Konkursowego będzie corocznie wybierany przez Zarząd Oddziału, Sąd wyłania spośród siebie Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

1.7 Członkowie Sądu pełnią funkcje honorowo.

1.8 Sąd Konkursowy wyznaczy nagrody i zadecyduje o ich podziale dla absolwentów.

1.9 Promotorzy nagrodzonych prac zostaną wyróżnieni dyplomami.

1.10 Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:

 • aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,
 • możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów do dalszych prac badawczych,
 • stopień trudności, złożoności technicznej zagadnienia będącego przedmiotem pracy,
 • kompleksowość zagadnienia
 • stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,
 • sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,
 • nowatorstwo rozwiązań

1.11 Wręczenie przyznanych nagród odbędzie się na spotkaniu w Zarządzie Oddziału    z promotorami i dyplomantami w miesiącu czerwcu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.