Seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych

W dniu 5 czerwca 2024 r. w siedzibie GDDKiA O/Kraków w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25 odbyło się seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych. Organizatorami seminarium byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło przy GDDKiA O/Kraków-Rejon Kraków i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Zebranych prelegentów oraz uczestników seminarium (38 osób) przywitała Halina Rogowska – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie – Rejon Kraków. Tematyka seminarium dotyczyła nowych technologii używanych w geodezji oraz możliwości ich zastosowania w inwestycjach drogowo – mostowych. Mapy w zależności od ich rodzaju mogą służyć do różnych celów i są wykorzystywane na zupełnie innych etapach budowy. Tworzenie mapy przez geodetów kojarzy się ze żmudną, długą pracą. W tym celu wykonywane są pomiary rzeźby terenu oraz przekrojów i profili nasypów drogowych, kolejowych i innych obiektów inżynieryjnych. Podczas pomiarów w terenie wykorzystywane są różne narzędzia, zarówno nowoczesne: dalmierze, teodolity, niwelatory, jak i tradycyjne: tyczki i taśmy geodezyjne, węgielnice, łaty niwelacyjne. Zgromadzone dzięki tym urządzeniom dane służą do rysowania map w specjalnych programach komputerowych.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się, jak przy użyciu nowoczesnego sprzętu, właściwego oprogramowania oraz bez konieczności udziału geodety w terenie można szybko i dokładnie wykonywać pomiary geodezyjne niezbędne na wszystkich etapach inwestycji oraz podczas jej użytkowania.

Pierwszą część seminarium pt. Technologie rozpoczął Dariusz Tomaszewski ze Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów, wprowadzając słuchaczy w tematykę nowych technologii  w geodezji. Następnie wygłoszony został referat opisujący technologie pozyskiwania danych terenowych.  Milan Witek i Piotr Wasyl z firmy Geoprzem omówili wykorzystywane metody i technologie, takie jak: LIDAR, skaning naziemny, fotogrametria niskiego pułapu oraz monitoring strukturalny przemieszczeń. Zapoznali uczestników z ich praktycznym wykorzystaniem przytaczając konkretne przykłady zastosowania.

Część drugą seminarium nt. Sprzęt poprowadził Artur Krzyworzeka, wprowadzając słuchaczy w zagadnienie nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w geodezji. Kamil Tomiak i Piotr Rozenbajgier z firmy NaviGate zaprezentowali stosowany nowoczesny sprzęt, m.in. drony i skanery.

Część trzecią seminarium nt. Wizualizacje poprowadził prof. Michał Strach z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, wprowadzając słuchaczy w tematy związane z wizualizacją tras komunikacyjnych. Referat w tej części pt. Automatyzacja w projektowaniu i wizualizacji tras komunikacyjnych ze wspomaganiem oprogramowania komputerowego na przykładzie projektu Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie zaprezentowali studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Karol Pacek i Sebastian Nita. Praca powstała pod kierunkiem prof. Michała Stracha.

W obradach seminarium wzięli również udział goście specjalni: prof. Janina Zaczek-Peplińska z Politechniki Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych) oraz prof. Zbigniew Siejka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji), którzy uświetnili seminarium swoją obecnością oraz cennymi uwagami.

Na zakończenie seminarium głos zabrała kol. Halina Rogowska, która podsumowała  spotkanie i przekazała podziękowania przybyłym gościom za wygłoszone referaty oraz uczestnikom spotkania za aktywny udział w seminarium.

Opracowanie: Katarzyna Gręda
Zdjęcia: Halina Rogowska

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.