WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SITK RP W KRAKOWIE | SITK RP oddział w KRAKOWIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SITK RP W KRAKOWIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału SITK RP w Krakowie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2022 roku o godz. 15.50 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie.

Program zebrania obejmuje:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Powołanie Prezydium Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie regulaminu obrad
  5. Wystąpienia Gości
  6. Wręczenie odznak i wyróżnień
  7. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom SITK
  8. Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Wnioskowej, Skrutacyjnej
  9. Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2021 oraz za okres kadencji 2018-2022

10.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami

12.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej

13.  Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału

14.  Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezesa Oddziału

15.  Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na XXXIII Zwyczajny Zjazd SITK

16.  Ogłoszenie wyników wyborów

17.  Prezentacja – „Inwestycje kolejowe na terenie województwa małopolskiego” mgr inż. Mateusz Wanat – Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych.

18.  Przedstawienie kierunków działania Oddziału na lata 2022 – 2026

19.  Dyskusja programowa

20.  Przyjęcie uchwały określającej kierunki działania Oddziału na lata 2022 – 2026

21.  Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału

22.  Zamknięcie obrad

23.  Poczęstunek

24.  Zakończenie spotkania

Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

Udostępnij

Powiazane tresci