Przedstawiciele Oddziału SITK w Krakowie na XXXIII Zjeździe SITK | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Przedstawiciele Oddziału SITK w Krakowie na XXXIII Zjeździe SITK

W dniach 19, 20 i 21 maja 202 roku w Siczkach k.Radomia odbył się XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie reprezentowany był na Zjeździe przez delegację w składzie: Józefa Majerczak (Prezes Oddziału) prof. Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy Stowarzyszenia), Mariusz Szałkowski (Członek Zarządu Oddziału i jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia), Grzegorz Dyrkacz, Zbigniew Marzec, Beata Toporska (delegaci wybrani na Zjazd), Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik (Członkowie Honorowi) oraz Janina Mrowińska i Anna Reszczyk – kandydatki na Członków Honorowych Stowarzyszenia.

W czasie trwania obrad delegaci podsumowali działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji, uchwalili nowelizację Statutu oraz wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję 2022-2026.

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany dr inż. Jacek Paś z Oddziału SITK w Warszawie.

Do władz Stowarzyszenia weszli również członkowie naszego Oddziału. Członkami Zarządu Krajowego zostali Mariusz Szałkowski i Beata Toporska, Zastępcą Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Grzegorz Dyrkacz a Członkiem Krajowego Sądu Arbitrażowego Marek Błeszyński.

W skład Zarządu Krajowego wchodzi również prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP.

Prezes Józefa Majerczak została Przewodniczącą Rady Krajowej na kolejne dwa lata.

Zjazd nadał godność Członka Honorowego SITK 21 zasłużonym działaczom Stowarzyszenia. Taką godnością zostały uhonorowane Janina MrowińskaAnna Reszczyk z Oddziału w Krakowie.

Podczas Zjazdu wręczono nagrody laureatom konkursu „ERNEST” za działalność w 2021 roku. Nasz Oddział zdobył ERNESTY aż w 5 kategoriach. Laureatem nagrody w kategorii najaktywniejszy kolejarz została Józefa Majerczak, w kategorii najaktywniejszy transportowiec – Grzegorz Dyrkacz a w kategorii najaktywniejszy drogowiec – Anna Reszczyk. Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. uzyskało ERNESTA w kategorii najaktywniejsze Koło a Oddział SITK RP w Krakowie uzyskał nagrodę ERNEST dla najaktywniejszego Oddziału SITK RP.

Kolejną uroczystością było wręczenie medalu im. Henryka Komorowskiego. Tym zaszczytnym wyróżnieniem został uhonorowany Marek Błeszyński z naszego Oddziału.

WSZYSTKIM CZŁONKOM ODDZIAŁU ODZNACZONYM I NAGRODZONYM, JAK RÓWNIEŻ TYM, KTÓRZY WESZLI DO WŁADZ KRAJOWYCH SITK GRATULUJEMY!

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Beata Toporska


Udostępnij

Powiazane tresci